Software Company in Mandalay

Posts by T-WORK SYSTEM

ေရာင္းခ်မယ့္ ကုန္ေတြရွိျပီး ဆိုင္ခန္းစရိတ္အတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနပါသလား😔

ေရာင္းခ်မယ့္ ကုန္ေတြရွိျပီး ဆိုင္ခန္းစရိတ္အတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနပါသလား😔 ဒါဆိုရင္ေတာ့ ၁နွစ္ပတ္လံုးမွ 120,000 က်ပ္သာ က်သင့္မယ့္ Online Website👨‍💻 တခု တည္ေဆာက္လိုက္ပါ ၀န္ထမ္းခ💰လည္း မကုန္ေတာ့ဘူး မီတာခဘာညာ အေထြေထြစရိတ္ေတြ📜လည္း ကုန္စရာမလိုေတာ့ဘူးေနာ္ 120,000 က်ပ္တည္းမို႔ အထင္ေတာ့ မေသးလိုက္နဲ႔ဦး🤗 Securityလည္း အျပည့္အ၀ စိတ္ခ်ရျပီး Emails ေတြလည္း အကန္႔အသတ္မရွိ ဖြင့္နိုင္တယ္ဆိုေတာ့👏 လုပ္ငန္းသံုးအတြက္ အရမ္း အဆင္ေျပျပီေပါ့👍 ☎HotLine:09-965 088114 📩sales@tworksystem.com 🏡 T-WORK SYSTEM Co.,Ltd , No (14/1), 79th Street, between 39th Street and 40th Street, Maharaungmyae Township, Mandalay.

Read More

Digital Flyer Service

လူႀကီးမင္းတို႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေၾကာ္ျငာကုန္က်စရိတ္မ်ား ထိေရာက္သက္သာစြာျဖင့္ ေၾကာ္ျငာေစလိုပါသလား?? ကြ်န္မတို႔အသံုးျပဳေနက် ေၾကာ္ျငာပံုစံမ်ားမွာ- လူစည္းကားေသာေနရာမ်ားတြင္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္မ်ားေထာင္ျခင္း၊ TV, Radio Program မ်ားထဲတြင္ထည့္သြင္းျခင္း စသည္ျဖင့္ေျကာ္ျငာေလ့ရွိပါသည္။ ထိုသာမန္ေၾကာ္ျငာမႈမ်ားသည္ လူျကီးမင္းတို႔လုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ Customers မ်ားထံသို့ ေရာက္ရွိ/မေရာက္ရွိဆိုသည္မွာ လူျကီးမင္းတို့အေနျဖင့္ လြယ္ကူသက္သာစြာသိႏိုင္မည္ မဟုတ္ပာ။ ထို့အျပင္ လူျကီးမင္းတို့ထံသို့ အျမဲ၀ယ္ယူအားေပးေနေသာ Customersမ်ားကို မွတ္သားထားၿပီး လူျကီးမင္းတို့ လုပ္ငန္း၏ ကုန္ပစၥည္းအသစ္ေျကာ္ျငာျခင္းမ်ား၊ Promotions မ်ား ျပုလုပ္သည့္အခါ ထိုCustomer မ်ားဆီသို့ ထပ္မံေရာက္ရွိရန္မွာ မလြယ္ကူပာ။ အဘယ့္ေျကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိကုန္ပစၥည္းကို အားေပးေသာ Customer မ်ား၏ Customer Information ကို လြယ္ကူစြာမွတ္မထားႏိုင္သည့္အတြက္ေျကာင့္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ နည္းပညာမ်ားတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမၽွ လူျကီးမင္းတို့၏ လုပ္ငန္း၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အခ်ိန္ကုန္သက္သာထိေရာက္စြာ ေျကာ္ျငာေပးနိုင္ေသာ ကြ်န္မတို့…

Read More

T-WORK Hosting Service

ယခုလို ITေခတ္ျကီးတြင္ လူျကီးမင္းတို့၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္း၌သာမက ျပည္ပသို့ပါ ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္လိုပါသလား ??? လူျကီးမင္းတို့၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေျကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ စုစည္းေဖာ္ျပေပးထားနိုင္သည့္ website တစ္ခုရွိေနရံုမ်ွျဖင့္ ေနရာေဒသအသီးသီးမွ လူအမ်ားက လူျကီးမင္းတို့၏လုပ္ငန္းအား လြယ္ကူစြာသိရွိနိုင္မည္ျဖစ္ပာသည္။ လူျကီးမင္းတို့၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို Website မ်ားအသံုးျပု၍ေျကာ္ျငာျခင္းသည္ website အသံုးမျပုေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထက္ အခ်ိန္တုိအတြင္း အက်ုိးအျမတ္မ်ားစြာ ပုိမုိရရွိနုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္ website အသံုးျပုရာတြင္လည္း အေရးပါဆံုးေသာ Hosting အေျကာင္းကိုလည္း ခ်န္လွပ္ခဲ့၍မရေပ။ Web Hosting ဆိုသည္မွာ လူျကီးမင္းတုိ့၏ website မ်ားကို ကမာၻတစ္၀ွမ္းရွိ Computer မ်ားမွေန၍ လူအမ်ားျမင္နိုင္ရန္ Internet server ေပါ္တြင္ ေနရာတစ္ခု ဖန္တီးေပးထားျခင္းျဖစ္ျပီး ထိုကဲ့သို့ေသာ Web Hosting မ်ားကို ကြ်န္ေတာ္တုိ့…

Read More

Web Development Service

ယေန့ေခတ္တြင္ စီးပြားေရးေစ်းကြက္မ်ားသည္ လူမွုအဖြဲ့အစညး္၏အေရးပာေသာ အခန္းက႑ တစ္ခုအေနျဖင့္ တည္ရွိေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ မ်ားျပားလွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ မိမိ၏လုပ္ငန္းအား ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ ခက္ခဲလွပါသည္။ ထိုျပသနာကို အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းနိုင္ေသာ နည္းလမ္းမွာ မိမိလုပ္ငန္းအား Website တစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီး၍ မိမိ လုပ္ငန္း၊ Service၊ Product ကိုလူအမ်ား သိေစရန္ေျကျငာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ေျမျပင္ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္းမ်ားထက္ အခ်ိန္ကုန္ေငြကုန္သက္သာေစေသာ အက်ိုးအျမတ္ကိုရရွိမည္ ျဖစ္ပာသည္။ သို့ေသာ္ Web-Site တစ္ခုဖန္တီးရမည္ ဟုဆိုလိုက္သည္ နွင့္ လူအမ်ားသည္ Coding ေရးျခင္း ကိုသာ ျမင္သာ၍ ခက္ခဲသည္ ဟုထင္ေကာင္းထင္နိုင္ပါသည္။ ထုိ့ျပင္ Websiteတခု ဖန္တီးျပီးေသာ အခာ ျပုျပင္ရန္ခက္ခဲးျခင္း Data အသစ္ထည့္ရန္ အတြက္ Service ကိုေခာ္ရန္အခက္အခဲရွိျခင္း၊ စသည့္…

Read More

Simple Creation for Webpage

မဂၤလာပါ။ က်ြန္ေတာ္တို့ T-WORK SYSTEM မွ Website Domain ငွားရမ္းျခင္း Webhosting ၀ယ္ယူေပးျခင္းမ်ားကို အဓိကလုပ္ေဆာင္ ေပးျပီး လူျကီးမင္းတို့ လုပ္ငန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆးရံု၊ Hotel၊ Companyမ်ား အတြက္ Website မ်ားကို စိတ္တိုင္းက် ေဆာင္ရြက္ေပးေနပာသည္။ ယခုအခာတြင္ မိမိWebsite မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးလိုေသာ Customer မ်ားအတြက္ မိမိတို့ကိုယ္ပိုင္Website မ်ားကို ရိုးရွင္းလြယ္ကူစြာဖန္တီးနိုင္ရန္ ( Simple Creation for Webpage ) စီစဥ္ေပးထားပာသည္။ နမူနာပံုစံ Template မ်ားကို အရန္သင့္ အသံုးျပုနိုင္ရန္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးထားျပီး မိမိလုပ္ငန္းနွင့္သင္ေတာ္မည့္ ၊မိမိျကိုက္နွစ္သက္မည့္ Template ကိုလြယ္လင့္တကူေရြးခ်ယ္ အသံုးျပုနိုင္ပာသည္။ Web Hosting ငွားရမ္းျခင္း ၊Website Domain ၀ယ္ယူျခင္း၊…

Read More

Rule of Facebook Boost/Promote

Facebook ေပၚမွာ Boost/Promote ျပဳလုပ္ရာတြင္ Facebook ေပၚမွာBoost/Promote ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကိုယ္ပိုင္Websiteေတြအတြက္  ေျကာ္ျငာျခင္းက႑မ်ားေခတ္စားလာတာနဲ႔အမွ် သိထားသင့္တဲ့အခ်က္မ်ားကို  ေျပာျပေပးခ်င္ပါတယ္။ေၾကာ္ျငာတဲ့အခါမွာလည္း မိမိေၾကာ္ျငာအတြက္ စာအေရးအသားက အင္မတန္အေရးႀကီး လွပါတယ္။ FacebookUser ေတြကို ဆြဲေဆာင္နိုင္ဖို႔အတြက္ အဓိကအေရးႀကီးတာေၾကာင့္  ေသခ်ာေရးသားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ မိမိတို႔၏ ထုတ္ကုန္/ေရာင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား အေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၀န္ေဆာင္မွဳေတြ အေၾကာင္းကို လူအမ်ားစုနဲ႔အႀကိဳက္ေတြ႕ နားလည္အသုံးျပဳေစဖို႔အတြက္ တင္ျပပုံ အေရးအသား အဓိက လိုအပ္တယ္ ဆိုတာကေတာ့ ေျပာျပစရာ မလိုေလာက္ပါဘူးေနာ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕ရေလ့ ရွိတဲ့ျပႆနာက ေၾကာ္ျငာဓါတ္ပံုပါ။ ၄င္းေၾကာ္ျငာဓါတ္ပံုက စာသားေတြ အမ်ားႀကီးေရးထားတဲ့ ပံုမ်ိဳးျဖစ္ေနျပန္ရင္လဲ Facebook ကလက္ခံေပးေလ့ မရွိတဲ့အတြက္ အဆင္မေျပပါဘူး။  အဲ့ဒီလိုမ်ိဳးပံုနဲ႔Boost/Promote ျပဳလုပ္မိတဲ့အခါ ဘယ္လိုမ်ိဳးျဖစ္ေလ့ရွိလဲဆိုေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ေၾကာ္ျငာရက္ အေရအတြက္မျပည့္ခင္ မိမိေၾကာ္ျငာက ဆက္မသြားေတာ့တာမ်ိဳး၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္…

Read More